previous pauseresume next

روز بسیج کارمندی

همزمان با هفته دولت و به یاد و نام شهیدان والامقام رجایی و باهنر و به منظور بزرگداشتن روز بسیج کارمندی، همایشی با همکاری سازمان بسیج ادارات کل و دستگاه های اجرایی استان اصفهان با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و سخنرانی سردار امینی جانشین محترم قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا (ع) در محل همایش های علمی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ برگزار گردیده که در این مراسم پرشور مدیران و معاونین دستگاههای اداری اصفهان و فرماندهان و اعضاء شورای پایگاه های بسیج ادارات اصفهان حضور داشتند.