previous pauseresume next

دیدار از خانواده شهیدان اشکستانی وشهیدجعفریان محمدی

جمعی ازایثارگران وبسیجیان دانشگاه علوم پزشکی درتاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ از خانواده شهیدان اشکستانی وشهیدجعفریان محمدی دیدارنمودند.دراین دیدار خاطرات و خصوصیات اخلاقی شهیدان توسط آقای اشکستانی (همکار گرامی) یادآوری شد.وسپس مراتب تقدیروتشکر آقای دکتر اصغری رئیس دانشگاه به خانواده محترم شهیدان ابلاغ گردید.