previous pauseresume next

جلسه اعضا شورای بسیج و خدا حافظی یکی از اعضا

جلسه اعضا شورای بسیج طبق دستور کار جلسه با تلاوت آیات قران شروع و رئیس پایگاه جناب آقای موسوی موارد جاری مربوطه را مطرح و چک لیست درخواستی سازمان بسیج سپاه صاحب الزمان برسی گردید.

پس از آن از خدمات آقای حمید اصفهانی که بیش از یک دهه عضو شورای بسیج بودند. تقدیر و تشکر بعمل آمد. و لوح یاد بودی به رسم پاس داشت به وی اهدا شد.