previous pauseresume next

همایش روز بسیج کارمندان

در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ همایش بسیج کارمندان با حضور کلیه اعضای شورای بسیج سازمان بسیج کارمندان و همچنین مسئولین ادارات مختلف در مجموعه همایش های علمی دانشگاه (تالار ابن سینا) برگزار گردیددر این مراسم جناب آقای دکتر اصغری ضمن خوش آمدگویی سخنانی ایراد فرمودند.

در ادامه جناب سرهنگ رضایی مسئول سازمان بسیج کارمندان دقایقی برای حاضرین سخنرانی فرمودند، در ادامه حجت الاسلام کفیل درخصوص بسیج و بسیجی و وظایف و مسئولیتهایی که بر دوش افراد بسیجی است سخنرانی فرمودند و در پایان همیش با صدور بیاننیه ای پایان یافت.