previous pauseresume next

گردهمایی عفاف و حجاب

در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ واحد بسیج کارکنان اقدام به برگزاری همایش عفاف و حجاب با حضور کارکنان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی، کلیه بسیجیان سازمان بسیج ادارات کل در مجموعه همایش های علمی دانشگاه، تالار ابن سینا که در جلسه فوق الذکر ریاست محترم دانشگاه، معاونت دانشجویی فرهنگی حضور و به ایراد سخنرانی پرداختند در این جلسه جناب آقای دکتر بانکی درخصوص مقوله عفاف و حجاب با سخنرانی نمودن و در پایان شرکت کنندگان به امضاء بیانیه پرداختند.