previous pauseresume next

سالروز آزاد سازی خرمشهر

به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر تزئین محوطه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی با پرچم ایران و نصب پوسترهای مربوط به این روز برای مطالعه همکاران ارجمند نصب گردید.

 که جهت بالا بردن روحیه ایثار در بین همکاران و یاد و خاطره سالهای دفاع مقدس تأثیر بسزایی داشت.