previous pauseresume next

اقتصاد مقاومتی

جلسه سرگروه حلقه صالحین در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ روز شنبه از ساعت ۹.۳۰ الی ۱۲ در معاونت درمان برگزار گردید

در این جلسه که در اتاق جلسات معاونت تشکیل گردید ضمن شرکت مسئولین معاونت از جمله آقای دکترعرب زاده دبیر کمیته ام به معروف و نهی از منکر معاونت و آقای جمالی مسئول پرستاری معاونت و با حضور جناباقای هاشمی از مربیان سرگروه حلقه صالحین به ایراد سخنرانی در مورد اقتصاد مقاومتی پرداخت و در پایان با سخنان کوتاه آقای غفاری از بیمارستان الزهرا (س) جلسه به پایان رسید.