previous pauseresume next

دگر بار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را فرياد زده

بار ديگر خاطره حلول فجر انقلاب اسلامی شب سیاه ظلمت را به پگاه صبح اميد بدل ساخت و مردم مجاهد و مبارز ايران اسلامي با حضور معنوي، آگاهانه و با شور در راهپيمايي عظیم مردمی يوم الله ۲۲ بهمن

دگر بار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را فرياد زده و طنين خوش آزادگي و حريت را به گوش آزادگان و آزاد انديشان جهان  رساندند .

  خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اعم از اساتید، دانشجويان و كاركنان خصوصا بسیجیان دانشگاه در حركتي حماسی و آگاهانه، در اقیانوس بيكران اراده هاي پولادین با گام هاي استوار و رشید همراه با ديگر اقشار مردم   دست در دست هم رویداد شگرف انقلاب اسلامي ۵۷ را دگر بار در صحنه روزگار ترسیم کردند.