previous pauseresume next

همایش سیج به مناسبت هفته دولت

در ابتدای این همایش جناب آقای هاشمی مدیر محترم هسته گزینش دانشگاه  مطالبی در خصوص آسیب های ماهواره بر خانواده و فرهنگ حاکم بر نظام خانواده را ایراد نمودندو در ادامه جناب آقای کیانی قلعه فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه ضمن اعلان راه اندازی وب سایت بسیج کارکنان به مناسبت هفته دولت مطالبی در خصوص تشکیل جلسات حلقه صالحین و لزوم آشنا سازی بسیجیان نسبت به آسیب های ماهواره مطالبی را بیان نمودند .