previous pauseresume next

میدان تیر فرماندهان بسیج ادارات در هفته دفاع مقدس

به مناسبت هفته دفاع مقدس تعداد ۱۰۰ نفر از فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات کل در روز پنج شنبه مورخ ۹/۷/۱۳۹۴ از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ در پادگان امام علی (ع) شهرستان زیبا شهر حضور یافته و در مراسم میدان تیر شرکت نمودند و هر یک از آنان تعداد ده فشنگ از نوع جنگی با اسلحه کلاشینکف شلیک نمودند.

پس از آن در نشست سیاسی روز شرکت کرده و بعد به اقامه نماز جماعت ظهر و عصر پرداختنند و در پایان به صرف ناهار و برگشت به اصفهان انجام گردید.