previous pauseresume next

زیر سایه اهل البیت (ع)

یکی از ویژگی های اخلاقی تمامی ائمه اطهار (ع)رفتار متواضعانه آنها است.

در همین زمینه حضرت سجاد (ع) مهم ترین رمز توفیق در زندگی را /تواضع واحترام به دیگران دانسته است و می فرماید((اگر دیدی که مسلمانان تورا احترام می کنند و مقامت را بزرگ می شمارند/بگو آنها بزرگوارند که با من چنین رفتاری می کنند و اگر از مرد م نسبت به خود بی توجهی مشاهده کردی بگو از من خطای سر زده که مستوجب چنین بی احترامی شده ام.هر گاه چنین اندیشیده باشی و طبق این تفکر عمل کنی خداوند متعال زند گی را بر تو آسان کرده/دوستانت زیاد و دشمنانت به حداقل خواهند رسید.

در این صورت نیکی های دیگران تو را خوشحال می کند و از بدی و اذیت های آنان آزرده نخواهی شد))