previous pauseresume next

تفاوت مومن و غیرمومن

جلسه گروه حلقه صالحین ستاد مرکزی بسیج کارکنان دانشگاه واحد برادران در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ از ساعت ۱۳ الی۱۴ و با حضور اعضاء محترم بسیجی برگزار گردید و در طول جلسه حجه الاسلام غلامرضا عسگری از دفتر نمایندگی نهاد مقم معظم رهبری در مورد تفاوت مومن و غیر مومن کسب فیض نموده و در آخر به سوالات حلضرین پاسخ ایراد نمودند .