previous pauseresume next

بسیج یک منطق و منظومه فکری است.

ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیده ایم در عرصه های مختلف اما همه عمل، در دفاع مقدس –جنگ هشت ساله- در سازندگی ، در فناوری های متنوع- از سلول های بنیادی بگیرید تا انرژی هسته ای، این ها کار بسیج است. از حضور پزشکان در بیمارستان هایی نزدیک به خط مقدم جبهه که بنده خودم در آن دوران دیدم این بیمارستان ها را که دشمن با خمپاره های کوتاه برد می توانست این مراکز را بزند. پزشکان از تهران، از شهرستان ها آماده بودند به مجرد این که از مرکز جبهه به آنها اطلاع داده می شد که راه بیفتند، کیفشان، ساکشان حاضر بود و راه می افتادند، می رفتند. درآن چنان موقعیتی کار می کردند، از فعالیت های هنری بسیجی، کارهای هنری برجسته، فعال و موثر که روز به روز هم بحمدالله تا امروز تکامل پیدا کرده، همه جا بسیج را ما در میدان عمل ملاحظه کرده ایم. منتها عرصه عرصه بسیار وسیعی است –که حالا هم بعد اشاره خواهم کرد- از عمل علمی، تا عمل هنری تا عمل جنگی، تا عمل سازندگی، تا عمل اقتصادی و همه اینها.

آنچه به نظر این حقیر، کمتر به آن پرداخت شده است و باید پرداخت شود مسأله عقبه فکری و پشتوانه فکری بسیج است. بسیج یک اندیشه است، یک فکر است، یک منطق است، یک منظومه فکری است. علت این هم که همه می بینند که تحصیلکرده، نخبه، نابغه، از رشته های مختلف مجذوب بسیج می شوند این است که بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست، یک منطق قوی پشت سر بسیج وجود دارد. این منطق، این علم، وقتی با عمل همراه می شود، این غوغا را درست می کند این حوادث شگفت آور را خلق می کند پایه این تفکر چیست؟

پایه این تفکر، اعتقاد به مسئولیت انسان است، مسئولیت انسان ، انسان موجودی است مسئول. نقطه مقابل این فکر، حالت احساس بی مسئولیتی، «ولش کن» «برو خوش باش» «به خودت بپرداز» است. پایه فکری بسیج این مسئولیت الهی است که حالا عرض می کنم مبانی دینی مستحکمی دارد نه فقط مسئولیت در برابر خود و در برابر خانواده خود و نزدیکان خود –که این هست- بلکه مسئولیت در قبال حوادث زندگی، در قبال سرنوشت جهان، سرنوشت کشور، سرنوشت جامعه، چه مسلمان و چه غیر مسلمان. این احساس مسئولیت فقط نسبت به انسان های هم عقیده و مسلم و مؤمن نیست بلکه حتّی نسبت به غیر مسلمین و غیر مؤمنین هم احساس مسئولیت می کند. نقطه مقابل همان دم غنیمتی، ولش کن و حالت تنبلی و حالت گریز از مسئولیت و مانند این ها است. پایه اصلی بسیج، این احساس مسئولیت است. این تفکر مسئولیت انسان، جزو بینّات اسلام است. یعنی هیچ کس نمی تواند در این تردید بکند که اسلام، انسان را این جور موجودی می داند، موجودی که مسئول است کار از او خواسته شده است.

 

 شما ملاحظه می کنید احکام گوناگون را مثلاً حکم امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف یعنی شما همه مسئولید که معروف را، نیکی را گسترش بدهید، امر کنید به آن، نهی از منکر [یعنی] زشتی را، بدی را، پلشتی را نهی کنید، جلو آن رابگیرید با شیوه های مختلف. معنای این چیست؟ معنای این، مسئولیت درقبال سلامت عمومی جامعه است. همه مسئولند، من مسئولم، شما مسئولی، آن یک مسئول است. یا مسأله جهاد ، جهاد اسلام در واقع کمک به ملت هایی است که پشت پرده سیاست های استعماری و استکباری و استبدادی قرار داده شده اند که نور اسلام به این ها نرسد، نور هدایت به اینها نرسد. جهاد برای دریدن این پرده ها و این حجاب ها است، جهاد اسلامی این است.

امیرالمومین وقتی که می شنود که سپاهان معاویه رفتند آن شهر را غارت کردند با غصه می گوید که –بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المراه المسلمه و الاخری المعاهده- مرد های این لشکر غارتگر وارد خانه مسلمان و معاهد (معاهد یعنی غیر مسلمانی که در زیر سایه اسلام زندگی می کند، مسیحی، یهودی) می شدند. به زن ها اهانت می کردند، دستبند زن ها را می گرفتند، زیور زن ها را می گرفتند. بعد حضرت می فرماید که اگر مسلمان از این غصه بمیرد، جا دارد. شما ببینید، یعنی احساس مسئولیت تا این حد است. نمی گوید اگر امیر مسلمین بمیرد جا دارد، می گوید اگر انسان، اگر مسلمان از این غصه بمیرد جا دارد این همان احساس مسئولیت است، پایه اصلی حرکت بسیج این است ، احساس مسئولیت الهی .

 دومین پایه که در کنار این هست که مکمل پایه اول است، عبارت است از بصیرت، روشن بینی. یعنی چه؟ یعنی شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله ای که در مقابل دشمن باید به کار برد، این شناخت ها، بصیرت است، همیشه با یک سلاح نمی شود مبارزه کرد . در همه میدان ها با یک سلاح نمی شود رفت. کدام سلاح را به کار بیندازیم؟ دشمن کجاست؟

رحمت خدا و رضوان خدا برامام بزرگوار که همه این چیزها را فکر کرد. آن چشم تیزبین و روشن بین، آن بصیرت الهی، بدون این که درس سیاست در جایی خوانده باشد، از کسی فراگرفته باشد، همه آن چیزهایی را که در این زمینه لازم بود از خدای متعال الهام گرفت، به آن قلب پاکیزه الهام شد. امام هم بسیج را درست کرد، هم جهت را نشان داد. امام فقط نگفت حرکت کنید، راه بیفتید، احساس مسئولیت کنید، بسیجی باشید، نه، گفت که چه کار کیند. به ما گفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدام طرف بروید. کجا را نشانه بگیرید، این را به ما یاد داد.

خب، پس پایه فکری، در درجه اول آن احساس مسئولیت است که این عقبه فکری بسیار مستحکمی است برای شما که می خواهید در عرصه بسیج حرکت بکنید و شرط لازم که پایه دوم محسوب می شود بصیرت است. از این دو چیز یک لحظه نباید غفلت کرد. آن احساس مسئولیت ، یعنی برای خدا ، صبراً و احتساباً. پروردگارا من این کشف علمی را می کنم این مطالعه را می کنم، این کار هنری را خلق می کنم. این مبارزه را می کنم، این عمل اقتصادی را انجام می دهد، این کمک را به زید می کنم، این مبارزه را با عمرو می کنم، برای تو؛ چون از من مسئولیت خواسته ای –این احساس مسئولیت و احساس تعهد الهی، بعد هم آگاهی، بدانیم کجا هستیم، جای ما کجاست، جای دشمن کجاست، دشمن کیست، با دشمن با چه سلاحی باید مبارزه کرد، این هم رکن دوم. با این نگاه هم دایره بسیجیان مشخص می شود. هم عرصه های فعالیت بسیج روشن می شود.

اما دایره بسیجیان، بسیجی کیست؟  هر کسی که در این بستر اعتقادی و انسانی که عرضه کردیم، به فعالیت مشغول است، بسیجی است. البته نیروی مقاومت بسیج، نماد این نهضت عظیم عمومی فراگیر ملی است، نماد نظم و انضباط و جهت گیری درست و تعلیم وتربیت است. بسیجی، نام بسیجی و عنوان بسیجی. فراگیر است، نیروی مقاومت بسیج، آن قلعه اصلی، جایگاه و مرکز و قرارگاه اصلی این چتر عظیمی است که همه ملت را در بر می گیرد. الهام بخش نظم است، الهام بخش حضور است الهام بخش حرکت است، چه در جامعه، چه در  قشرهای مختلف، چه در دانشگاه، چه در مدرسه، چه در حوزه علمیه، در هر نقطه ای، حضور نیروی مقاومت بسیج به این معناست. خط دهی، راهنمایی، انضباط، نظم، تعیین وظایف گوناگون نسبت به این مجموعه تا آنجایی که توانش و امکانش برسد، همان طور که حالا برادران شرح دادند- طبعاً امکانات، امکانات محدودی است و تا حالا به اینجا منتهی شده است که این ده ها میلیون الحمدالله آمده اند، این دایره و حیطه حضور انسانی بسیجیان.

اما عرصه ها، عرصه های بی پایان است. عرصه ها هیچ محدودیتی ندارد. عرصه دفاع، عرصه سیاست، عرصه سازندگی، عرصه اقتصاد، عرصه هنر، عرصه علم و تحقیق، تشکل های مذهبی، عزاداری ها، همه جا و همه جور، این ها عرصه های حضور بسیج است. همه جا در همه این مراکز هم، ما الگو داریم. الگوهای برجسته ای داریم که این ها نشان دادند که برجسته اند ، بزرگند.

خب این تفکر که تفکر بسیجی است و امام بزرگوار ما این را در ایران اسلامی خلق کرد. این صادر شده، بارها گفتیم، مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام، مثل عطر گل های بهاری است. هیچ کسی نمی تواند جلو آن را بگیرد. پخش می شود، همه جا می رود، نسیم روح افزا و روان بخشی است که همه جا را به خودی خود می گیرد، حالا جنجال کنند، داد و بیداد کنند، رفته، صادر شده و الان شما در کشورهای گوناگون ملاحظه کنید این تفکر در لبنان دارد فعالیت می کند، درعراق دارد فعالیت می کند، جوان های عراقی حرکت کردند همراه ارتششان شدند توانستند این پیروزی ها را به دست بیاورند، در سوریه همین جور، در غزه همین جور، در فلسطین همین جور، در یمن همین جور، ان شاء الله در قدس شریف و برای نجات الاقصی هم همین جور.

خب این روشن است حالا بنده عرض می کنم به همین دلیل ایران اسلامی شکست ناپذیراست. آنهایی که  نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را تهدید می کند که ما چنین می کنیم، چنان  می کنیم، بدانند جمهوری اسلامی به برکت تفکر بسیجی و عمل و حرکت بسیجی شکست ناپذیر است. هر فرد ایرانی بالقوه یک بسیجی است مگر عده معدودی که یا دچار خودپرستی اند یا دچار شهوت پرستی اند یا دچار پول پرستی اند یا دستشان زیر سنگ دشمن است. آنها را می گذاریم کنار، معدودند، زیاد نیستند. اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی اند، دلیل شکست ناپذیری نظام جمهوری اسلامی این است . منتها باید حواس همه جمع باشد، امتحان همیشه هست، برای همه هست، حرکت نباید سست بشود، جهت حرکت اشتباه نباید بشود، جهت حرکت به سمت استکبار است، مقابله با استکبار است.

دو سه جمله هم به شما بسیجی های عزیز و هم بسیجی های سراسر کشور عرض بکنم. من دعوت می کنم بسیجیان عزیز را به اخلاق، اخلاق یعنی چه؟ یعنی حلم و بردباری، صبر و مقاومت، صدق و صفا، شجاعت و فداکاری، طهارت و پاکدامنی.

بسیجی ها برای این که اجزای این بنای استوار همچنان مستحکم بماند به این احتیاج دارند. اگر بخواهید این بنای رفیع همین طور مستحکم مثل دژ پایدار و استواری در مقابل دشمنان قرار بگیرد، باید این رعایت ها را بکنید. بردباری نشان بدهید. صبر نشان بدهید. اخلاق نشان بدهید. طهارت نشان بدهید. الگوهای بزرگ صدر اسلام را در نظر بیاورید. ما باید از تکبر دوری کنیم، از تفرعن دوری کنیم.

همچنین توصیه اکید می کنم به استحکام و عدم سایش اعتقادی و ایمانی و عملی، مراقب باشید ماها در این مسیر زندگی، آنجایی که با وسوسه ها مواجه می شویم، وسوسه پول، وسوسه شهوات، وسوسه مقام، وسوسه رفاقت، ساییدگی پیدا می کنیم، سایش پیدا می کنیم مراقبت باشید سایش اعتقادی پیدا نکنید. شما بر روی محیط اثر بگذارید، نگذارید آن محیط اگر بد است، روی شما اثر بگذارد.

 

همه اقشار در این بسیج عظیم ملی الهی مردمی ما مورد توجه قرار بگیرند که من بعضی ها را بالخصوص سفارش کردم که به نظرم رسید مورد بی توجهی قرار گرفتند. به سردار نقدی به خصوص سفارش کردم این جور نباشد که قشری را ، مجموعه ای را از نظر دور بدارید. ارتباط بین این قشرها را هم تعریف کنید، ارتباط ایجاد کنید، گاهی هست که بسیج دانشجویی مثلاً از بسیج پزشکان یا بسیج مهندسین یا بسیج صنعتگران بی خبرند، اطلاعی از هم ندارند. نه، مطلع باشند، ممکن است به درد هم بخورند. هر کدام از بخش های مختلف همین بسیج قشرها می توانند به کار دیگری کمک کنند. به پیشرفت او کمک کنند، این ها را تعریف کنید. این ها را در مجموعه خودتان داشته باشید. کارهای بزرگ بخواهید از عناصر بسیج، کارهای بزرگ از بسیاری از مردم به استعداد ملت ما بر می آید. دولت هم البته باید کمک کند، دستگاه های دولتی در بخش های مختلف باید به رشد و گسترش بسیج کمک کنند. به این مسائل اقتصادی هم - همان طور که قبلاً گفتیم که پایه اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلی و کاهش وارداتی که یا غیر ضروری است یا مشابه داخلی دارد- مسئولین دولتی توجه کننند و آنها از بسیج کمک بگیرند. با این وضعیت بنده تردید ندارم که انشاء الله آینده متعلق به ملت ایران است، همچنان که بارها گفتیم.

روح مبارک امام بزرگوار شاد باد، روح مطهر شهدای عزیزمان شاد باد و خداوند ما را هم به آن شهدا محلق کند. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .